Η συμμετοχή της Κύπρου στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ): οι επιπτώσεις κυκλοφορίας του ευρώ στην εθνική οικονομία: τα οφέλη και τα ενδεχόμενα προβλήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συμμετοχή της Κύπρου στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ): οι επιπτώσεις κυκλοφορίας του ευρώ στην εθνική οικονομία: τα οφέλη και τα ενδεχόμενα προβλήματα

Φιλίππου, Θέκλα
Ιωάννου, Αρετή

Κύριο σημείο αναφοράς της εργασίας αυτής είναι η εισαγωγή της Κύπρου στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε) και η ανάλυση των οφελών, των προβλημάτων καθώς και των προκλήσεων που προκύπτουν για την Κύπρο με την ένταξή της στην Ευρωζώνη. Παρακάτω, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση ως προς το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου ξεχωριστά. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή όσον αφορά το πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς προέκυψε η ένταξη της Κύπρου σε αυτή. Λεπτομερώς περιγράφεται η ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση όσον αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το ευρώ. Περιγράφεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ) και γίνεται μια ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και πώς διαφοροποιείται ο ρόλος της μετά την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Στη συνέχεια, στο ίδιο κεφάλαιο αναλύουμε την εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα δούμε την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο και τις αλλαγές που προκύπτουν με την υιοθέτηση του νέου νομίσματος. Επίσης, γίνεται μια αναδρομή στο παρελθόν με σκοπό να γνωρίσουμε τα πρώτα κέρματα που υπήρξαν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι την εισαγωγή του ευρώ και πιο συγκεκριμένα, αναλύουμε τις ημερομηνίες, σταθμούς για την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο. Αναφερόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο και στο Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης από την κυπριακή λίρα στο ευρώ και πιο συγκεκριμένα αναλύουμε, τις βασικές επιδιώξεις του σχεδίου αυτού και το χρονοδιάγραμμα μετάβασης από την λίρα στο ευρώ. Στο ίδιο κεφάλαιο θα γνωρίσουμε το ευρώ. Γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση του νομίσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ανάλυση περιλαμβάνει: τα χαρακτηριστικά του ευρώ, πώς είναι τα χαρτονομίσματα του ευρώ, πως είναι τα κέρματα του ευρώ και περιγράφουμε τα κυπριακά ευρώ. Τέλος, το δεύτερο κεφάλαιο κλείνει με το πώς αλλάζουν τα χαρτόσημα και γραμματόσημα, οι ομολογίες αποταμιεύσεως και αξιόγραφα καθώς και τα τυχερά λαχεία, με την υιοθέτηση του ευρώ στην Κυπριακή Οικονομία. Στο τρίτο κεφάλαιο, κάνουμε μια παρουσίαση των οφελών του ευρώ για τις χώρες της ευρωζώνης και την παγκόσμια οικονομία, όπως επίσης θα δούμε τα οφέλη, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που θα προκύψουν συγκεκριμένα για την Κύπρο από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα οφέλη και τα προβλήματα, αλλά και τις αλλαγές που θα επιφέρει το ευρώ στην Κύπρο για τους πολίτες, τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και τα επιτόκια.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.