Η διεθνής αγορά ετοίμων ενδυμάτων και οι μέθοδοι προώθησης των εισαγόμενων προϊόντων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διεθνής αγορά ετοίμων ενδυμάτων και οι μέθοδοι προώθησης των εισαγόμενων προϊόντων στην Ελλάδα

Ναλμπαντή, Αναστασία

Τον κλάδο του έτοιμου ενδύματος αντιπροσωπεύουν, τα γυναικεία ενδύματα, τα ανδρικά ενδύματα και τα παιδικά ενδύματα. Η κατασκευή τους περνάει από πολλά στάδια, με αρχικό την α΄ ύλη, την επεξεργασία αυτής και τέλος την αποστολή των έτοιμων πλέον ενδυμάτων. Η πώληση των ενδυμάτων γίνεται μέσω των μεμονωμένων επιχειρήσεων, μέσω των επιχειρήσεων που ανήκουν σε έναν όμιλο (αλυσίδες) και μέσω της δικαιοκρισίας. Οι αλυσίδες κατέχουν σε παγκόσμιο επίπεδο το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων, λόγο των ανταγωνιστικών τους τιμών και λόγο των πιστωτικών τους διευκολύνσεων. Στον διεθνές χώρο του έτοιμου ενδύματος η Κίνα βρίσκεται κυρίαρχη και συνεχώς ανταγωνιστικότερη μετά την είσοδο της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου(Π.Ο.Ε). Με κύριο πλεονέκτημα της το χαμηλό κόστος εργατικού δυναμικού. Η Αίγυπτος αντίπαλος σε θέμα ποιότητος, πρώτιστος του Αιγυπτιακού βάμβακος, αλλά όχι ισχυρή ανταγωνίστρια της Κίνας, λόγο του μη καταρτισμένου εργατικού δυναμικού της. Στην ίδια κλίμακα βρίσκεται και ο Ευρωπαϊκός χώρος της ένδυσης, ο οποίος δεν μπορεί να συναγωνιστεί το χαμηλό εργατικό κόστος της Κίνας. Όσο αφορά την Τσεχία είναι αρκετά ανταγωνιστική, μέσα στον Ευρωπαϊκό χώρο, με την Γερμανία, σε εργατικό κόστος και αποτελείται η πρώτη χώρα εξαγωγής τσέχικων ενδυμάτων. Η Δανία αναβαθμίζει τον τεχνολογικό της εξοπλισμό και προσπαθεί να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό χώρο της ένδυσης. Η Σουηδία κατακλύζεται από μεγάλους ομίλους (αλυσίδες) ενδυμάτων και αξιοσημείωτες είναι οι πωλήσεις της μέσω ταχυδρομείου και διαδικτύου. Στον ίδιο κυκεώνα των αλυσίδων βρίσκεται και η Ρωσία, με ένα θετικό πλεονέκτημα, την χρησιμοποίηση κατάλληλης στρατηγικής και τους κατάλληλους τρόπους προώθησης των προϊόντων της, δίνοντας της μία ισχυρή θέση στον κλάδο. Τέλος ο ελληνικός κλάδος ένδυσης αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό των βιομηχανικών επιχειρήσεων και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα των εξαγωγών της χώρας. Με μειονέκτημα όμως να υστερεί στον τρόπο προώθησης των εισαγόμενων προϊόντων και στην χρήση της κατάλληλης στρατηγικής μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Προώθηση πωλήσεων
Διεθνής αγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.