Εκστρατείες τουριστικής προβολής: κρίσιμοι παράμετροι για την αποτελεσματική μετάδοση των μηνυμάτων τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εκστρατείες τουριστικής προβολής: κρίσιμοι παράμετροι για την αποτελεσματική μετάδοση των μηνυμάτων τους

Ξανθόπουλος, Θεοχάρης

Στην πρώτη ενότητα αναπτύσσεται μια θεωρητική πλευρά γύρω από τον τουρισμό ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να καταλάβει ευκολότερα και να «παντρέψει» τα αποτελέσματα της έρευνας με τη θεωρία. Συγκεκριμένα, εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο του τουρισμού και κάνω μία μικρή ανασκόπηση. Παρακάτω δίνεται ο ορισμός της τουριστικής οικονομίας, αναφέρεται στον διαχωρισμό της και παρουσιάζεται η σχέση της με άλλες επιστήμες. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην διαφήμιση. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται ο ρόλος της διαφήμισης. Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την ιδιότητα των ερωτηθέντων. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα της μελέτης και η προσωπική γνώμη του συγγραφεα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση - Τουριστικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.