Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας στα πλαίσια της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο ISO 22000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της κονσερβοποίησης, εμπορίας σαλιγκαριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας στα πλαίσια της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο ISO 22000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της κονσερβοποίησης, εμπορίας σαλιγκαριών

Σιχλίδης, Στέφανος

Τα Συστήματα Διαχείρισης είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα εδώ και αρκετές δεκαετίες. Οι περισσότεροι γνωρίζουν κάποια από τα Συστήματα Διαχείρισης με πλέον γνωστότερα τα Συστήματα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 που συνήθως εκφέρεται μόνο με το όνομα του προτύπου. Τα Συστήματα Διαχείρισης σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στοχεύοντας κατ’ αρχήν σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όμως σήμερα έχουν κάνει ήδη τον κύκλο τους καλύπτοντας παντός είδους επιχειρήσεις (πρωτογενής παραγωγή, βιοτεχνία, βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες). Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), είναι η ομοσπονδία των εθνικών οργανισμών τυποποίησης 90 χωρών, όπου κάθε χώρα εκπροσωπείται από έναν οργανισμό. Πρόκειται για μη κυβερνητικό οργανισμό, που ιδρύθηκε το 1947 και εδρεύει στη Γενεύη. Το κύριο αποτέλεσμα των εργασιών του οργανισμού ISO, αφορά τις διεθνές συμφωνίες που εκδίδονται ως διεθνή πρότυπα.Οι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων που παράγουν ή διακινούν ζωοτροφές, πρώτες ύλες τροφίμων ή τρόφιμα οφείλουν να διασφαλίζουν το ενδεδειγμένο επίπεδο ελέγχου των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίμων και να παρέχουν προϊόντα με το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Η διασφάλιση της παροχής ασφαλών τροφίμων στον καταναλωτή προϋποθέτει την επικοινωνία ανάμεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ώστε να προσδιορίζονται τα μέτρα ελέγχου των κινδύνων ανά επιχείρηση. Προϋπόθεση η ύπαρξη αποτελεσματικών συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων. Στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε γενικά με τον κλάδο τυποποίησης των σαλιγκαριών και πως είναι διαμορφωμένος σήμερα. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, θα μας απασχολήσει η διαδικασία για την πιστοποίηση ISO 22000, τις υποχρεώσεις και τη διαδικασία για να εγκριθεί η πιστοποίηση. Στα τελευταία κεφάλαια, θα παραθέσουμε τα συμπεράσματα, το παράρτημα και τη βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Σαλιγκάρια
ISO standards
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.