Η παραγωγή των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η παραγωγή των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα

Κατσούλης, Ιωάννης

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να μελετήσει την παραγωγή των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τα είδη των καλλιεργούμενων ποικιλιών στην Ελλάδα. Σε κάθε κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του κάθε εσπεριδοειδούς και αναλύονται οι καλλιεργούμενες ποικιλίες του είδους στην Ελλάδα. Υπάρχουν σχετικοί πίνακες σε κάθε κεφάλαιο που δείχνουν την παραγωγή του κάθε είδους, καθώς επίσης και το σύνολο των δένδρων του είδους στην Ελλάδα αλλά και στους κύριους Νομούς παραγωγής της χώρας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην παγκόσμια ιστορία εξέλιξης των εσπεριδοειδών και στο μέγεθος της παγκόσμιας παραγωγής. Υπάρχουν σχετικοί πίνακές και διαγράμματα. Αναλύεται επίσης και η σπουδαιότητα των καρπών των εσπεριδοειδών για των άνθρωπο καθώς επίσης και τα παραγόμενα προϊόντα από αυτά. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια και την παραγωγή της πορτοκαλιάς στην Ελλάδα. Αναλύονται οι καλλιεργούμενες ποικιλίες στην Ελλάδα καθώς επίσης υπάρχουν πίνακες και διαγράμματα με στατιστικά στοιχεία για την καλλιέργεια της στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της λεμονιάς στην Ελλάδα. Αναλύονται οι καλλιεργούμενες ποικιλίες και η παραγωγή της στην Ελλάδα. Υπάρχουν σχετικοί πίνακες και διαγράμματα με στατιστικά στοιχεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Εσπεριδοειδή
Οπωροκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.