Τελωνειακές ρυθμίσεις και εφαρμογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τελωνειακές ρυθμίσεις και εφαρμογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μπάλος, Δονάτος
Σουγιά, Αγγελική

Στην παρούσα εργασία, θα επιχειρήσουμε μια ανάλυση των τελωνειακών ρυθμίσεων και των τελωνειακών εφαρμογών που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ερευνήσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία των ρυθμίσεων και θα αναλύσουμε τις συνέπειες της εφαρμογής τους, στο εμπόριο και στα υπόλοιπα πεδία της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο τα είδη των μέτρων παρεμβατισμού επηρεάζουν το εξωτερικό εμπόριο μιας χώρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνούμε τις βασικότερες τελωνειακές ρυθμίσεις και εφαρμογές που ισχύουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής ένωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις συνέπειες των ρυθμίσεων αυτών στη λειτουργία των οικονομιών και στο τέταρτο κεφάλαιο εισηγούμαστε μια δέσμη προτάσεων που μπορούν να βελτιώσουν το υφιστάμενο κοινοτικό δασμολογικό καθεστώς. Τέλος προβαίνουμε στη σύντομη ανάπτυξη των συμπερασμάτων μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τελωνεία
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.