Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας στις επιχειρήσεις παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας στις επιχειρήσεις παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000

Δρίτσα, Ελένη Ι.

Στις σύγχρονες αγορές η ποιότητα είναι η μεγαλύτερη απαίτηση των πελατών και το κρίσιμο στοίχημα των επιχειρήσεων για τη κατάκτηση των αγορών. Στοχεύοντας στη παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών διάφοροι διεθνείς οργανισμοί καθιέρωσαν διεθνή πρότυπα με σκοπό την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις τους. Ένα από τα πρότυπα αυτά είναι το EN ISO 9001:2000 συστήματα διαχείρισης ποιότητας – απαιτήσεις. Στη παρούσα εργασία προσπαθούμε να διερευνήσουμε την εφαρμογή του προτύπου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο εμπορίας και εξαγωγής οπωροκηπευτικών προϊόντων. Θα εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση επιθυμεί να εφαρμόσει το πρότυπο, τις ωφέλειες που απορρέουν αλλά και τις αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή του, καθώς επίσης τη διαδικασία πιστοποίησης και τις διεργασίες που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του προτύπου. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε το κλάδο των οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα, την εξαγωγική του δραστηριότητα και τη θέση του στο ενδοκοινοτικό και διεθνές εμπόριο. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε τους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση επιθυμεί να εφαρμόσει το πρότυπο, τις ωφέλειες που απορρέουν αλλά και τις αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη διαδικασία πιστοποίησης όπως αυτή έχει καθιερωθεί από τους φορείς πιστοποίησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις διεργασίες που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση του κλάδου προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.