Ο κλάδος του αλουμινίου σήμερα, η θέση του στο διεθνές εμπόριο, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, τα χαρακτηριστικά τους και η αναγκαιότητα της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 σε αυτές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο κλάδος του αλουμινίου σήμερα, η θέση του στο διεθνές εμπόριο, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, τα χαρακτηριστικά τους και η αναγκαιότητα της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 σε αυτές

Καφετζής, Γεώργιος
Παπαλός, Αθανάσιος

Το «Σύστημα διαχείρισης ποιότητας» με βάση το πρότυπο 9001:2000 είναι μια διαδικασία εναρμόνισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγική λειτουργία, μιας επιχείρησης σε όλα τα στάδια τα οποία εφαρμόζει για την καλύτερη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού έχει ως σκοπό την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος τόσο από την πλευρά της εταιρείας όσο και στο τελικό στάδιο της αγοράς από τους καταναλωτές. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η εφαρμογή του «Συστήματος διαχείρισης ποιότητας» ISO 9001:2000 στην παραγωγή αλουμινίου και των προϊόντων που παράγονται από αυτό, τόσο σε εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε πρακτικό επίπεδο στην εργασία θα αναλυθεί η διαδικασία παραγωγής αλουμινίου, από την εισαγωγή του υλικού στην εταιρεία, έως και την επεξεργασία του, που αποσκοπεί στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα των τελικών προϊόντων, και τους κανόνες που θέτονται με βάση το ISO 9001:2000, ώστε για την καλύτερη ποιότητα όλου του φάσματος της παραγωγικής διαδικασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλουμίνιο
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.