Η σημασία και ο ρόλος του ΣΕΒΕ στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η σημασία και ο ρόλος του ΣΕΒΕ στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας

Λούτσου, Χάϊδω
Γαλεάδου, Μαρία

Η τεχνολογία του διαδικτύου, η ταχεία εξάπλωση της και οι διεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές συναλλαγές έρχονται να επιλύσουν-καλύψουν μια σειρά προβλημάτων-αναγκών των σύγχρονων αγορών. Η συρρίκνωση των ρυθμών οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως ενδέχεται να αποβεί μακροχρόνια απειλή, καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες και διαθέσεις είναι πιθανό να αλλάξουν ριζικά. Το ότι ο κόσμος δεν είναι ίδιος μετά τη 11η Σεπτεμβρίου είναι πλέον γεγονός και στον χώρο της οικονομίας γενικά, αλλά πιο ειδικά στον τομέα των καταναλωτικών συνηθειών. Ποιο συγκεκριμένα για τον Σ.Ε.Β.Ε. θα δούμε τα εξής στοιχεία, μέσα από τις σελίδες αυτής της εργασίας. Αναλυτικότερα το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο αναπτυξιακό προφίλ της Κεντρικής Μακεδονίας, στις Διεθνείς Αγορές, στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, στις προοπτικές των εξαγωγών, στα πλεονεκτήματα και στις αδυναμίες της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, στο εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τις Βαλκανικές χώρες, καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών παρά την οικονομική κρίση. Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει μια αναφορά στην σημασία του, στον ρόλο του, στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, στις επιχειρηματικές του αποστολές και επίσης στις ενέργειές του για την ανάπτυξη των εξαγωγών. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα προγράμματα του Σ.Ε.Β.Ε και η Εθνική στρατηγική Εξαγωγών. Οι λέξεις- κλειδιά που θα μας απασχολήσουν συχνά στην εργασία και που γίνεται εκτενέστερη αναφορά είναι: (Σ.Ε.Β.Ε, εξαγωγές, ελληνικές επιχειρήσεις, Κεντρική Μακεδονία). Τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία, τα οποία και έχουν μεγάλη σημασία, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε αλλά και ένα παράρτημα με όσους πίνακες και σχεδιαγράμματα μας βοήθησαν στο να σας απεικονίσουμε καλύτερα τον ρολό και την αξία αυτού του οργανισμού μέσα από την εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία - Διοίκηση και οργάνωση
Ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.