Η διάρθρωση της ευρωπαϊκής αγοράς κατασκευαστικών υλικών και η επέκταση των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διάρθρωση της ευρωπαϊκής αγοράς κατασκευαστικών υλικών και η επέκταση των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης

Μουκούλης, Φραγκίσκος

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι καταρχάς να μας δώσει την εικόνα των κατασκευαστικών υλικών και τη θέση που κατέχουν στην ελληνική αγορά και δεύτερον να μας παρουσιάσει τις εξαγωγές των αγαθών αυτών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου και η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράγοντες που δημιουργούν διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία. Εξετάζονται στη συνέχεια με αριθμούς οι ελληνικές εξαγωγές. Επίσης, παρουσιάζεται η οικονομική κατάσταση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο ίδιο κεφάλαιο γνωστοποιούνται τα κατασκευαστικά υλικά, που είναι τα πιο ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που συνεπάγεται την κατάργηση των εθνικών εμποδίων, μεταξύ άλλων, των τελωνειακών δασμών, των ποσοτικών περιορισμών και των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών. Παρουσιάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο που οδηγεί στην εξωστρέφεια των ελληνικών εταιρειών και η ενίσχυση των εξαγωγών. Επιπρόσθετα αναλύονται οι τέσσερις βασικές στρατηγικές προτεραιότητας βάσει των οποίων οι κατασκευαστικές εταιρείες συνήθως δραστηριοποιούνται στις αγορές. Τέλος, αναλύονται οι διμερείς οικονομικές σχέσεις και οι συναλλαγές της Ελλάδας με κάποιες από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο κλείσιμο της εργασίας παρουσιάζεται ένα παράδειγμα του ομίλου ΤΙΤΑΝ, που δραστηριοποιείται επιτυχώς στο χώρο των κατασκευών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατασκευαστική βιομηχανία
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.