Πιστοποίηση ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις: καταγραφή δεδομένων και απαιτήσεων και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πιστοποίηση ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις: καταγραφή δεδομένων και απαιτήσεων και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης

Κόλλιας, Ευάγγελος Δ.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των σπουδαιότερων προτύπων που ενδιαφέρουν τις ελληνικές επιχειρήσεις γενικά, τη καταγραφή δεδομένων και απαιτήσεων σε συγκεκριμένη επιχείρηση που ανέπτυξε και εφάρμοσε πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 9001/2000 καθώς και τα αποτελέσματα που είχε. Η δημιουργία της εργασίας έγινε με τη συλλογή στοιχείων από πηγές αναφερόμενες στα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, στη διοίκηση ολικής ποιότητας και στα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας από βιβλία και ιστοσελίδες του διαδικτύου. Έτσι το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα εφαρμοσμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που χρησιμοποιούνται ευρέος στην ελληνική αγορά, τα οποία είναι μια ολική ενοποιήσει των στοιχείων και των διαδικασιών της επιχείρησης για επίτευξη σταθερής ποιότητας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η μελέτη της εταιρείας MELCAL. Σε αυτή την μελέτη θα αναφερθούμε στο εγχειρίδιο ποιότητας της εταιρίας που περιλαμβάνει την πολιτική για την ποιότητα, τη παρουσίαση της επιχείρησης, την περίληψη των διαδικασιών ISO 9001/2000 καθώς και την αλληλεπίδραση των διαδικασιών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρετε η οργάνωση και διαχείριση ποιότητας των διεργασιών της επιχείρησης MELCAL, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και διαχειρίζεται η Ποιότητα τόσο για τις διεργασίες της Εταιρείας που υπάγονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και για τις λοιπές απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.