Χαρτοφυλάκιο τραπεζικών προϊόντων και στρατηγικός σχεδιασμός επικοινωνίας του βασικότερου και πιο κερδοφόρου προϊόντος μιας τράπεζας επιλογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χαρτοφυλάκιο τραπεζικών προϊόντων και στρατηγικός σχεδιασμός επικοινωνίας του βασικότερου και πιο κερδοφόρου προϊόντος μιας τράπεζας επιλογής

Μάρκου, Ελένη

Η εργασία που ακολουθεί αποτυπώνει τη σημερινή διαμορφωθείσα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό Τραπεζικό Μάρκετινγκ, έχοντας ως στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο αυτό αποφασίζεται, διαμορφώνεται και εν τέλει εφαρμόζεται κατά τρόπο στρατηγικό στην πράξη. Οδηγός στην ανάλυση που παρατίθεται, αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με βάση την οποία αναλύεται κατά τρόπο εμπειρικό και επιστημονικό ο σχεδιασμός επικοινωνίας της σαν σύνολο. Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης του Τραπεζικού Μάρκετινγκ, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, η παρούσα εργασία στοχεύει και στην συγκεκριμενοποίηση του σχεδιασμού επικοινωνίας μέσω ενός κύριου, κερδοφόρου και αποτελεσματικού τραπεζικού προϊόντος, το οποίο εν προκειμένω και για λόγους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και πληθώρας ιστορικών στοιχείων είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Ξεκινώντας από την ιστορική διαδρομή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, η εργασία παρουσιάζει τη δραστηριότητα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον κλάδο αυτό, καταλήγοντας μέσα από την εμπειρική και ιστορική γνώση, στην πρόταση για διαμόρφωση ενός πλάνου επικοινωνίας των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε δύο επίπεδα. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η παρούσα εργασία, και τα οποία επισημαίνουν τη σημασία ύπαρξης ενός καλά δομημένου και ανεπτυγμένου στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας, αποτελούν τον οδηγό για τον μελλοντικό ερευνητή προκειμένου να συσχετίσει την αποτελεσματική διαφημιστική δαπάνη με τη βελτιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Στρατηγικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.