Οι αναδυόμενες αγορές των νέων γειτόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανατολική Ευρώπη και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι αναδυόμενες αγορές των νέων γειτόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανατολική Ευρώπη και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

Ελευθεριάδη, Μαρία
Μπασδάνη, Ευαγγελία

Σε αυτή τη μελέτη, παρατίθενται τα βασικά γνωρίσματα των αναπτυσσόμενων αγορών και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους γείτονές της στην Ανατολική Ευρώπη (Μολδαβία, Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία) καθώς και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τις προαναφερόμενες χώρες. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι βασικοί όροι, όσον αφορά τις διμερείς οικονομικές συμφωνίες που έχουν υλοποιηθεί όπως και οι προοπτικές για την ανάπτυξή τους μεταξύ των χωρών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περαιτέρω συνεργασία τους. Το κυρίως μέρος της εργασίας, αποτελείται από τρία κεφάλαια τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται η οικονομική κατάσταση της αγοράς των νέων γειτόνων της Ε.Ε. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνονται δείκτες της οικονομίας όπως ο πληθωρισμός και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ο παραγωγικός τομέας, άμεσες ξένες επενδύσεις, δημόσια οικονομικά, συναλλαγματικά αποθέματα ανεργία και μισθοί. Επιπλέον, ο πολιτικός και κοινωνικός τομέας μας αποκαλύπτουν την εξέλιξη του επιπέδου ανάπτυξής τους. Καθότι στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκαν σημαντικά στοιχεία των χωρών, στο δεύτερο κεφάλαιο παρατηρούμε το υπάρχον επίπεδο των διμερών, μελλοντικών, ενεργειακών και εμπορικών σχέσεων της Ε.Ε. και των εν λόγω χωρών. Καταγράφονται οι εμπορικές συναλλαγές της Ένωσης με κάθε χώρα ξεχωριστά σε πίνακες εισαγωγών και εξαγωγών κατά κατηγορίες προϊόντων. Το τρίτο κεφάλαιο, ολοκληρώνεται με την πορεία του εξωτερικού εμπορίου τις Ελλάδας κατά γεωγραφικές περιοχές και κατά βασικές κατηγορίες προϊόντων αλλά και με τις ανατολικές χώρες. Τελειώνοντας, αναφέρουμε τις διμερείς πολιτικές και οικονομικές επαφές και συμφωνίες αντίστοιχα και την μελλοντική εξέλιξή τους, καθώς και τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές (εισαγωγές και εξαγωγές) της κάθε χώρας με την Ελλάδα με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της οικονομικής μας ανάλυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.