Μέσα επικοινωνίας και βουλευτικές υποψηφιότητες στην ελληνική περιφέρεια: Νομός Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μέσα επικοινωνίας και βουλευτικές υποψηφιότητες στην ελληνική περιφέρεια: Νομός Κοζάνης

Σαβουλίδου, Ανατολή
Χαϊνοπούλου, Φωτεινή

Η συγκεκριμένη πτυχιακή διαπραγματεύεται τη διαδικασία της περιβαλλοντικής επικοινωνίας μέσα από τα Μ.Μ.Ε. και πώς η περιβαλλοντική επικοινωνία μπορεί να συμβάλλει στη δημόσια συμμετοχή για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εξετάζονται οι επικοινωνιακές ενέργειες που πραγματοποιούνται για να μπορέσει να προκαλέσει τη δημόσια συμμετοχή και προσπαθεί να δώσει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της περιβαλλοντικής επικοινωνίας, αλλά και να δουν με μεγαλύτερη καθαρότητα τις κινήσεις τόσο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όσο και της δημόσια συμμετοχής των πολιτών.Στο πρώτο κεφάλαιο επιλέχθηκε να αναλυθεί η ευρύτερη έννοια της περιβαλλοντικής επικοινωνίας. Η παρακάτω ανάλυση θα πραγματοποιηθεί μέσα από το πρίσμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, θα παρατεθούν θέματα όπως οι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία ΜΜΕ καθώς επίσης και το ρόλο τους ως περιβαλλοντικούς εκπαιδευτές. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθεί στη δημόσια συμμετοχή των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.