Στρατηγικές ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα και ο εισερχόμενος τουρισμός από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: μελέτη περίπτωσης το νησί της Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγικές ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα και ο εισερχόμενος τουρισμός από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: μελέτη περίπτωσης το νησί της Κρήτης

Βαρταλά, Ελένη

Ο τουρισμός έχει εισέλθει δυναμικά στην παγκόσμια βιομηχανία, καθορίζοντας την διεθνή και τοπική οικονομία και κοινωνία. Η ανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί συγκεκριμένη πολιτική. Μέσα σε αυτή την κατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας, δημιουργείται η ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η παρούσα έρευνα μελετά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ελλάδα με έμφαση στον εισερχόμενο τουρισμό από τις χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης και την μελέτη του νησιού της Κρήτης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την άντληση έγκυρων πληροφοριών, βασίζεται στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα, από πρωτογενείς πηγές που ασχολούνται με το αντικείμενο μελέτης μας. Η ανάλυση αποτελεσμάτων ανέδειξε την σημαντικότητα του τουρισμού ως κομμάτι στο γενικότερο σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας, όπως επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.