Μελέτη ελεύθερων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη ελεύθερων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου

Sula, Lorela
Baca, Aurel

Η πτυχιακή αυτή βασίζεται στην μελέτη ελεύθερων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου. Αρχικά γίνεται μια γενική περιγραφή και ανάλυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ελεύθερων πλατφορμών όπως και αναφορά σε στατιστικά σχετικά με κάποιες από αυτές. Για καλύτερη κατανόηση των ελεύθερων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου γίνεται η υλοποίηση και επεξήγηση τρόπου διαχείρισης της πλατφόρμας Opencart και PrestaShop. Μετά το κατέβασμα και την εγκατάσταση της κάθε ελεύθερης πλατφόρμας γίνεται η επεξήγηση του τρόπου διαχείρισης από πλευρά διαχειριστή και από πλευρά χρήστη. Μετά την μελέτη και επεξήγηση του τρόπου διαχείρισης των δύο πλατφορμών αναφέρονται τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα τους όπως και το τι προσφέρουν γενικά οι ελεύθερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στους e-εμπόρους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.