Παρακίνηση & ικανοποίηση εργαζομένων σε περίοδο οικονομικής κρίσης: μελέτη περίπτωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παρακίνηση & ικανοποίηση εργαζομένων σε περίοδο οικονομικής κρίσης: μελέτη περίπτωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Χατζοπούλου, Μαρία Β.

Η μελέτη της παρακίνησης και ικανοποίησης στον εργασιακό χώρο έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος διαφόρων επιστημών. Ωστόσο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, καθώς οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βιώνουν τις συνέπειες της χειρότερης οικονομικής ύφεσης των τελευταίων δεκαετιών, η κατανόηση της σημασίας των εννοιών αυτών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιβίωσή τους. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι έννοιες αυτές συνδέονται με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων και κατ’ επέκταση με τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν: α) να μελετήσει το ρόλο της παρακίνησης και ικανοποίησης στον χώρο εργασίας, β) να προσδιορίσει τους πιο σημαντικούς παράγοντες παρακίνησης - ικανοποίησης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μια πιο αποτελεσματική συμπεριφορά, υπό τις συνθήκες της παρούσας οικονομικής κρίσης και γ) να διαπιστώσει εάν αυτοί οι παράγοντες διαφοροποιούνται σε σχέση με τα κοινωνικό -δημογραφικά και εργασιακά τους χαρακτηριστικά. Αρχικά για την κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου μελετήθηκε εκτενώς η σχετική διεθνή βιβλιογραφία, και εν συνεχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014. Η μέθοδος της έρευνας που ακολουθήθηκε είναι περιγραφική - ποσοτική, πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν (85) εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Για την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της Microsoft Office Excel. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες παρακίνησης των εργαζομένων της Π.Ε Γρεβενών αποτελούν το ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας, η ίση και δίκαιη μεταχείριση, οι καλές εργασιακές σχέσεις με τους Προϊσταμένους και τους συναδέλφους, η αντικειμενική αξιολόγηση και ο καλός μισθός. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ως προς την παρακίνηση - ικανοποίηση των εργαζομένων σε σχέση με τα κοινωνικό-δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.