Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα

Μέλλου, Αγγελίνα
Λοκόση, Έριον

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα, κυρίως κατά την περίοδο πριν από την ανάληψη προετοιμασίας και διεξαγωγής των ολυμπιακών αγώνων και την πορεία των ΞΑΕ μετά την επιτυχή διοργάνωσή τους. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αφορούν τόσο τις εισροές όσο και τις εκροές βραχυχρόνιων ξένων επενδύσεων αλλά και τα αποθέματα ξένων επενδύσεων. Στο παρόν κείμενο δίνεται κυρίως έμφαση στην προσέλκυση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και την εισροή τους στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγονται απαραίτητες προς κατανόηση έννοιες της επένδυσης αλλά και διαστάσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων, από τη στιγμή που είναι κοινά αποδεκτό ότι αποτελούν πολυδιάστατο φαινόμενο που συνδέεται με την ανάπτυξη των οικονομιών. Αναφέρονται επίσης, κάποιες από τις επιπτώσεις που επιφέρει η ανάπτυξη των ΑΞΕ και ακολουθεί κριτική αυτών των επιπτώσεων αλλά και η θέση της Ελλάδας ως προς τις ΑΞΕ. Τέλος οι πρωτοβουλίες που παίρνουν διάφοροι φορείς για την ανάκαμψη των ΑΞΕ στην Ελλάδα αλλά και το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα, γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο. Μία κριτική προσέγγιση και προτάσεις για τις ΑΞΕ στην Ελλάδα επιχειρείται τελικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.