Δικτυακή εφαρμογή σε κινητή συσκευή καταχώρισης φοιτητών και μαθημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δικτυακή εφαρμογή σε κινητή συσκευή καταχώρισης φοιτητών και μαθημάτων

Αλεξοπούλου, Ιωάννα

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη και παρουσίαση μιας διαδικτυακής εφαρμογής σε κινητή συσκευή, έτσι ώστε να γίνεται η αναγνώριση και καταχώρηση των φοιτητών στις εξετάσεις των μαθημάτων τους. Μέχρι τώρα η διαδικασία εξετάσεων γινόταν βασιζόμενη σε χειρόγραφες καταστάσεις και απαιτούνταν πολύς χρόνος και προσοχή για την επιβεβαίωση των φοιτητών που μπορούν να δώσουν το συγκεκριμένο μάθημα. Για το λόγο αυτό στην εργασία σχεδιάσθηκε μια βάση δεδομένων, η οποία μέσα από τη χρήση της διαδεδομένης εφαρμογής Android, επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαδικασία βοηθώντας τους καθηγητές και τους φοιτητές και γενικότερα τη διαδικασία των εξετάσεων. Η εφαρμογή αυτή προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στους χρήστες και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ η επέκταση της θα μπορούσε να βοηθήσει κι άλλες δυνατότητες όπως η άντληση περισσότερων πληροφοριών για τους καθηγητές, τους μαθητές, τα μαθήματα καθώς και τη δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων που αφορούν σχετικά θέματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.