Υλοποίηση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, απενεργοποίησης ηλεκτρικών συσκευών με χρήση τηλεχειριστηρίου υπερύθρων ή smartphone

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Υλοποίηση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, απενεργοποίησης ηλεκτρικών συσκευών με χρήση τηλεχειριστηρίου υπερύθρων ή smartphone

Ανεβλαβής, Ιωάννης

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η περιγραφή του αντικειμένου εργασίας και του σκοπού αυτού του συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση του συστήματος καθώς και επίσης η αναφορά των εξαρτημάτων από τα οποία απαρτίζεται. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η επεξήγηση των λειτουργιών που εκτελούνται από το σύστημα αυτό και το πώς τα εξαρτήματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της εφαρμογής android στο smartphone και ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες προς τον χρήστη. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται όλα τα εξαρτήματα από τα οποία απαρτίζεται ο χρονοδιακόπτης και οι λειτουργίες που προσφέρουν στο σύστημα αυτό. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή των μελλοντικών βελτιώσεων που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτό το σύστημα, είτε σε επίπεδο κώδικα, είτε σε επίπεδο υλικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.