Η διαχείριση της γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση (knowledge management)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η διαχείριση της γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση (knowledge management)

Αλεξιάδου, Μελπομένη
Δερμεντζή, Δήμητρα

Η εργασία που ακολουθεί παρουσιάζει εφαρμογές που αφορούν το σύγχρονο και παραδοσιακό μάνατζμεντ στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Αξιολογεί τους τρόπους που η παγκοσμιοποίηση επιδρά στις πρακτικές των σύγχρονων μάνατζερ και γενικότερα στα εθνικά συστήματα μάνατζμεντ. Τονίζει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ νέου και παραδοσιακού μάνατζμεντ. Ακολουθεί η έννοια του όρου της γνώσης στις επιχειρήσεις σε σχέση με την πληροφορία και τα δεδομένα και το λόγο που θα πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να διαχωρίσουν το τι είναι γνώση και τι είναι πληροφορία. Ακόμη γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των μορφών μετατροπής της γνώσης και πως αυτή χρησιμοποιείται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. Ακόμη χρησιμοποιούνται σχήματα που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των όσων αναφέρονται. Τέλος παρουσιάζονται συμπεράσματα που προκύπτουν από το πρακτικό σκέλος του knowledge management στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Διαχείριση γνώσης
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.