Η διεθνή επιχειρηματική δράση στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών: μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η διεθνή επιχειρηματική δράση στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών: μελέτη περίπτωσης

Καραμπάσης, Αθανάσιος

Το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η Διεθνής Επιχειρηματική Δράση στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών. Ειδικότερα μελετώντας τα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου των ηλεκτρικών συσκευών όσο αφορά το εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα τις αλυσίδες των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, τους αγοραστικούς ομίλους καθώς και τα μεγάλα καταστήματα λιανικής. Στη συνέχεια τα μερίδια αγοράς των καταστημάτων στην ελληνική αγορά, όπως επίσης και τη ποικιλία των προϊόντων που διατίθενται από τις επιχειρήσεις προς λιανική πώληση. Εξετάζονται επίσης η προσφορά και η ζήτηση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών προσδιορίζοντας τους παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για τη ζήτηση αυτή. Ένας ακόμη τομέας που αναλύεται είναι η πορεία αλλά και το μέλλον της αγοράς του κλάδου μέσα από στοιχεία ανταγωνισμού, την παρούσα κατάσταση του κλάδου τόσο στο μικροεπίπεδο της εγχώριας αγοράς όσο και στο μεγαλοεπίπεδο της αγοράς χωρών του εξωτερικού. Ολοκληρώνοντας, παρατίθενται συνοπτικά συμπεράσματα που ανακεφαλαιώνουν όλα όσα έχουν μελετηθεί, συνοψίζοντας τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τη συλλογή πληροφοριών και την εκπόνηση της εργασίας, Κατά συνέπεια προσδιορίζονται οι παράγοντες σύμφωνα με τους οποίους έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια η εικόνα του λιανικού εμπορίου των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Επιχειρηματικός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.