Ο θεσμός των υπηρεσιών factoring σαν μέσο ανάπτυξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αλλά και στην εξαγωγική αγορά: ελληνική πραγματικότητα - ανταγωνισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο θεσμός των υπηρεσιών factoring σαν μέσο ανάπτυξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αλλά και στην εξαγωγική αγορά: ελληνική πραγματικότητα - ανταγωνισμός

Καζάζη, Άννα
Χασανίδης, Κυριάκος

Η πρακτορεία των επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring), αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο αναφέρεται κυρίως στις μικρομεσαίες παραγωγικές και εμπορικές εταιρείες. Στην χώρα μας, ο θεσμός λειτουργεί συστηματικά από το 1995. Παρέχει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών και μια πολύπλευρη δέσμη υπηρεσιών. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια η άνοδός του θεσμού αυτού είναι μεγάλη, όμως εν συγκρίσει με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα υστερεί σημαντικά από αυτές. Η χρηματοοικονομική σημασία του Factoring σε σχέση με την Εθνική οικονομία, με τους πράκτορες και τους προμηθευτές αποτελεί κερδοφόρα δραστηριότητα. Τέλος οι προοπτικές εξέλιξης του θεσμού αυτού είναι αρκετά σημαντικές και στο άμεσο μέλλον το Factoring στην Ελλάδα θα αποτελεί ένα μέσον χρηματοδότησης το οποίο θα επιφέρει κέρδη στις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.