Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και τα προβλήματα των εμπορικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά των Βαλκανίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και τα προβλήματα των εμπορικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά των Βαλκανίων

Φαχουρίδου, Αλεξάνδρα

Η παρούσα εργασία έχει δημιουργηθεί με ένα στόχο: να περιγράψει όσο το δυνατόν καλύτερα το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην αρχή περιγράφονται με τη σειρά οι χώρες Βουλγαρία, FYROM – ΠΓΔΜ, Αλβανία, Ρουμανία, Κροατία και Σλοβενία όσον αφορά τη νομοθεσία που επικρατεί στο εξωτερικό τους εμπόριο. Στη συνέχεια, σκιαγράφονται οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με αυτές τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος, αναφέρεται η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα στα Βαλκάνια και τα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες των Βαλκανίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.