Η συμβολή της ΔΕΗ στην οικονομία της χώρας και η σχέση της με τις χώρες των Βαλκανίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η συμβολή της ΔΕΗ στην οικονομία της χώρας και η σχέση της με τις χώρες των Βαλκανίων

Τσοπάνου, Κωνσταντίνα

Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και η μοναδική εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε 7 εκατομμύρια πελάτες περίπου. Επίσης, είναι η μοναδική εταιρία που έχει στην ιδιοκτησία της το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Η ΔΕΗ μέσω του Ελληνικού Ηλεκτρικού Συστήματος περιλαμβάνει τη διαδικασία παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικές, πετρελαϊκές και υδροηλεκτρικές μονάδες, μονάδες φυσικού αερίου, καθώς και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα εξεταστούν θέματα όπως το ιστορικό της δημιουργίας της ΔΕΗ, τα οράματα, τους στόχους καθώς επίσης και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθεί στην ανάλυση του μακρο-μικροπεριβάλλοντος της ενεργειακής αγοράς όπως επίσης και την επέκταση της επιχείρησης στην περιοχή των Βαλκανίων. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαλκανική Χερσόνησος - Οικονομικές συνθήκες
Ηλεκτρική ενέργεια - Παραγωγή - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.