Ανάπτυξη εφαρμογών ιστού με το SharePoint

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογών ιστού με το SharePoint

Θεοδωροπούλου, Άννα

Η διπλωματική εργασία αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών ιστού με το SharePoint. Ασχολείται με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες ενός εταιρικού περιβάλλοντος και στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω ενός φυλλομετρητή ιστού, οι οποίες θα εξυπηρετούν και θα διευκολύνουν τον χρήστη σε διάφορα σενάρια. Ειδικότερα, το προφίλ του χρήστη-στόχου θα αφορά εργαζόμενους που ανήκουν σε διάφορα τμήματα μίας εταιρίας και έχουν αυξημένες ανάγκες οργάνωσης και διαμοίρασης δεδομένων. Η εφαρμογή προς ανάπτυξη έχει ως στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του SharePoint σε ένα περιβάλλον εργασίας και την δημιουργία συγκεκριμένων στοιχείων ως δυνατότητα σε συγκεκριμένα σενάρια. Η παρούσα εργασία χωρίζεται στο γενικό μέρος όπου επισημαίνονται οι γενικές έννοιες και οι ορισμοί που αφορούν το θέμα, και στο ειδικό, όπου γίνεται η παρουσίαση της εφαρμογής. Σημειώνεται πως η εφαρμογή αναπτύχθηκε με βάση τη δημοφιλή πλατφόρμα για virtualization Oracle VM.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακός προγραμματισμός
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.