Οι σημαντικότερες οικονομικές και εξαγωγικές δραστηριότητες και τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της Στερεάς Ελλάδας και του Νομού Βοιωτίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι σημαντικότερες οικονομικές και εξαγωγικές δραστηριότητες και τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της Στερεάς Ελλάδας και του Νομού Βοιωτίας

Τσιάνου, Κωνσταντίνα

Στο πρώτο κεφάλαιο, της παρούσας εργασίας, γίνεται ανάλυση σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά της Στερεάς Ελλάδας και του νομού Βοιωτίας. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στην Στερεά Ελλάδα και στον νομό Βοιωτίας, σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας, μέσα από επίσημα στατιστικά στοιχεία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος των επενδύσεων και συγκεκριμένα των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Επίσης γίνεται ανάλυση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και στις ενέργειες και δράσεις όπου εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο δίδονται οι προσανατολισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ταμείου Συνοχής όπου χρηματοδοτεί έργα συνδεόμενα με το περιβάλλον και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών στα κράτη μέλη της Ένωσης όπου το ΑΕΠ είναι κατώτερο από το 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Κλείνοντας την εργασία αναπτύσσονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα για τις σημαντικότερες οικονομικές και εξαγωγικές δραστηριότητες καθώς και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Στερεάς Ελλάδας και του νομού Βοιωτίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.