Ανάπτυξη εφαρμογής σε περιβάλλον Google Android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής σε περιβάλλον Google Android

Καμπούρης, Διονύσιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη, κατανόηση και ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές όπως τα smartphones και τα tablets. Το λειτουργικό σύστημα που έχει μελετηθεί και αναπτυχθεί στην παρούσα πτυχιακή είναι το ονομαζόμενο Android. Ειδικότερα στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής μελετάται η αρχιτεκτονική ενός συστήματος android και τα επιμέρους τμήματα της, καθώς και η εξέλιξη των εκδόσεων αυτής που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά έως σήμερα. Επίσης μελετούνται τα δομικά μέρη μιας εφαρμογής Android όπως και η ασφάλεια της πλατφόρμας αυτής. Τέλος παρουσιάζεται η εφαρμογή που αναπτύξαμε η οποία εντοπίζοντας τη θέση του χρήστη του επιτρέπει να κάνει online κράτηση για το cinema της αρεσκείας του. Πατώντας το κουμπί των ρυθμίσεων στο κινητό θα γίνεται η επιλογή για τον τρόπο πληρωμής μέσω υποβολής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του, όπως ονομασία πιστωτικής(π.χ. mastercard),κωδικός πρόσβασης,ονοματεπώνυμο,μήνας και έτος λήξης και CVV. Έπειτα θα είναι σε θέση να βλέπει τις ταινίες που προβάλλονται και να επιλέγει όποια επιθυμεί. Επίσης θα είναι σε θέση να επιλέγει την ημέρα, την ώρα και την θέση από την οποία θα θέλει να παρακολουθήσει την ταινία από τις επιλογές που θα υπάρχουν. Τέλος θα εμφανίζεται ένα barcode με το οποίο θα μπορεί να αποδείξει την κράτηση που θα έχει πραγματοποιήσει.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητά συστήματα επικοινωνίας
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.