Ανάπτυξη εφαρμογής για αναζήτηση τοποθεσιών από τον χρήστη με χρήση κινητών τηλεφώνων android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής για αναζήτηση τοποθεσιών από τον χρήστη με χρήση κινητών τηλεφώνων android

Καρσλίδης, Σλάβικ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας διαδυκτιακής εφαρμογής σε περιβάλλον android. Σκοπός της είναι η αναζήτηση τοποθεσιών που θα επιλέγονται από την χρήστη από ένα μενού επιλογών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή όπου παρουσιάζεται γενικά η εφαρμογή, ο σκοπός δημιουργίας της και η λειτουργικότητα της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία εκτενέστερη αναφορά στο λειτουργικό σύστημα των Android. Συγκεκριμένα, γίνεται μία ιστορική αναδρομή στο λειτουργικό σύστημα των Android, παρουσιάζονται οι εκδόσεις του κατά το πέρασμα του χρόνου, η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του. Επίσης, παρουσιάζονται οι λόγοι που κερδίσει την αγορά και έχει γίνει διεθνώς νούμερο ένα λειτουργικό για ανάπτυξη εφαρμογών στη κινητή τηλεφωνία. Στο κεφάλαιο τρία, γίνεται μία εκτενής περιγραφή του Παγκοσμίου Συστήματος Θεσιθεσίας (Global Positioning System – GPS). Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανάλυση και η σχεδίαση της εφαρμογής καθώς και η υλοποίηση της εφαρμογής. Γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, πώς γίνεται η εγκατάσταση τους και ποια βήματα χρειάστηκαν για να αναπτυχθεί επιτυχώς η εφαρμογή της πτυχιακής εργασίας. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται με λεπτομέρεια όλες οι οθόνες της εφαρμογής καθώς και τα συστατικά της μέρη (κουμπιά, χάρτης, κτλ). Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα εργαλια που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή και βοήθησαν στην λειτουργία του. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και η μελλοντική εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.