Ανάπτυξη εφαρμογής σε πλατφόρμα Android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής σε πλατφόρμα Android

Κοϊτσάνου, Αντριάνα

Στην τρέχουσα πτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε μια εφαρμογή για smartphones με την χρήση της πλατφόρμας Android SDK. Συγκεκριμένα γίνεται η παρουσίαση και ανάλυση όλων των τεχνικών ανάπτυξης για να δημιουργηθεί μια εφαρμογή με λειτουργικό σύστημα Android. Εισαγωγικά παρουσιάζεται η άνθιση των εφαρμογών για smartphones στην αγορά, οι προοπτικές που έρχονται για τους προγραμματιστές καθώς και η γενικότερη εξέλιξη των εφαρμογών, βασισμένη στο λειτουργικό σύστημα Android, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κοινό και προγραμματιστές. Στη συνέχεια υπάρχει αναλυτική έκθεση για την χρήση των εργαλείων στο σύστημα ανάπτυξης των εφαρμογών του Android για να δημιουργηθεί ο κύκλος ανάπτυξης της εφαρμογής, δηλαδή την εγκατάσταση του λογισμικού, την ανάπτυξη πηγαίου κώδικα εφαρμογής, την αποσφαλμάτωση και δοκιμαστική φάση της εφαρμογής και τέλος την έκδοση και δημοσίευση εφαρμογής στο κοινό. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτά τα εργαλεία που μας προσφέρει η πλατφόρμα Android SDK σε συνεργασία με το προγραμματιστικό περιβάλλον Eclipce, δημιουργήθηκε, μια εφαρμογή, όπου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πληροφορείται αναλυτικά για τις πλούσιες ιδιότητες των φρούτων και των λαχανικών, η ενημέρωση αυτή γίνεται με δύο επιλογές, η μία επιλογή έχει την γενική αναζήτηση και θα εμφανίζει όλα τα καταχωρημένα φρούτα και λαχανικά, και στην άλλη επιλογή ο χρήστης θα μπορεί να διαλέξει μία από τις δύο κατηγορίες φρούτα η λαχανικά, και να πληροφορηθεί με βάση την Εποχή των καταχωρημένων δεδομένων. Επιπλέον θα έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται σε πια τοποθεσία συλλέγεται ο κάθε καρπός με την χρήση χαρτών Google maps. Επιπρόσθετα η εφαρμογή θα του δίνει την επιλογή να διαβάσει και μία μαγειρική συνταγή σύμφωνα με τον καρπό που ενημερώνεται κάθε φορά. Τέλος ο χρήστης θα μπορεί να καταχωρήσει και ο ίδιος φρούτα η λαχανικά στην εφαρμογή εάν το επιθυμεί, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα προβάλει τους καρπούς που συλλέγονται στον Τόπο του . Τέλος περιγράφονται οι δυσκολίες που αναπτύχθηκαν και τα γενικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν συνθέτοντας την εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας Android SDK.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Κινητά συστήματα επικοινωνίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.