Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο: η περίπτωση ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο: η περίπτωση ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου

Κοκολάκη, Αικατερίνη

Τo μικροβιολογικό εργαστήριο αποτελεί ένα είδος ιατρικού εργαστηρίου στο οποίο πραγματοποιείται πλήθος εξετάσεων και αναλύσεων πάνω σε ανθρώπινους βιολογικούς ιστούς. Ένα μικροβιολογικό εργαστήριο έχει διάφορες διαχειριστικές ανάγκες στα πλαίσια της επαφής του με τους προμηθευτές και τους πελάτες. Οι ανάγκες αυτές συνοψίζονται στον έλεγχο της διαθεσιμότητας των υλικών του εργαστηρίου, στις συναλλαγές με τους προμηθευτές και στον αποδοτικότερο τρόπο διαχείρισης των πελατών και των ραντεβού που αυτοί επιθυμούν. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναγκών υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή από τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Πολλά από τα λογισμικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες λειτουργίας ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν λογισμικά που να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των λειτουργιών ενός τέτοιου εργαστηρίου. Για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δημιουργία τέτοιων λογισμικών υπάρχουν κάποια εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως οι γλώσσες προγραμματισμού PHP, HTML, Java, SQL κ.ά. Κλείνοντας, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι είναι απαραίτητος ο συνδυασμός γνώσεων πληροφορικής αλλά και τεχνικών στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.