Διεθνή λογιστικά πρότυπα: οι διαφορές των οικονομικών καταστάσεων ανάμεσα στα Δ.Λ.Π. και Ε.Γ.Λ.Κ.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα: οι διαφορές των οικονομικών καταστάσεων ανάμεσα στα Δ.Λ.Π. και Ε.Γ.Λ.Κ.

Νάτσια, Αντωνία

Το πλήρες άνοιγμα των εθνικών αγορών, η οικονομική κρίση ,η επιφυλακτικότητα των επενδυτών, τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην θέσπιση Κανόνων και Λογιστικών Προτύπων προς υιοθέτηση από τα Κράτη –Μέλη. Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002, εφαρμόστηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας και μία ταύτιση των πρακτικών υπολογισμού και καταγραφής των λογιστικών γεγονότων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά για την έννοια και τους βασικούς στόχους της Λογιστικής, για τις ομάδες του Ελληνικού Γενικού λογιστικού σχεδίου, για τη δομή της Επιτροπής και του Σώματος των ΔΛΠ καθώς και αναφορά σε ποια ΔΛΠ ισχύουν σήμερα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στις διαφορές των οικονομικών καταστάσεων ανάμεσα στα ΔΛΠ και το ΕΓΛΣ αναλύοντας τα λογιστικά πρότυπα. Στο τρίτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ,το πεδίο εφαρμογής τους ,τα βασικά Λογιστικά αρχεία και τις τροποποιήσεις που επιφέρουν κατά την εφαρμογή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)