Διαχείριση ραδιοπόρων σε ασύρματα πλεγματικά δίκτυα 802.11s

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχείριση ραδιοπόρων σε ασύρματα πλεγματικά δίκτυα 802.11s

Μελετίου, Γεωργία

Μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία η οποία έχει κάνει την εμφάνιση της τα τελευταία χρόνια είναι η ασύρματη πλεγματική δικτύωση (Wireless Mesh Networking). Η εμφάνιση της οφείλεται στην ανάπτυξη και επέκταση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας 802.11, και σαν κύριο σκοπό έχει την επίτευξη επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ ενός ορισμένου αριθμού χρηστών σε συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο. Ως τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης το πρωτόκολλο αυτό μπορεί να αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας για ακόμη ευρύτερες τοπολογίες και συνδέσεις με ελάχιστα μέσα και άκρως οικονομικό κοστολόγιο. Παρόλο που η διαδικασία της προτυποποίησης έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2012, διάφορα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά όπως η δρομολόγηση, η ασφάλεια, η διαχείριση των καναλιών και των πόρων κλπ. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της επίδοσης των ασύρματων 802.11 πλεγματικών δικτύων μέσω προσομοιώσεων χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή ns-3.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.