Ανάστροφη ροή ισχύος λόγω αυξημένης εισχώρησης διανεμημένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάστροφη ροή ισχύος λόγω αυξημένης εισχώρησης διανεμημένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής

Λέμπερος, Ξενοφών

Στην εργασία μελετάται η ανοχή διείσδυσης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να διοχετεύεται σε ένα δίκτυο από μονάδες Δ.Π. χωρίς να προκαλούνται φαινόμενα αντίστροφης ροής ισχύος στις γραμμές του δικτύου. Η συμβατική θεώρηση των Δικτύων Διανομής (Δ.Δ) θέλει η ροή ισχύος να είναι μίας κατεύθυνσης από απομακρυσμένες πηγές Η.Ε προς το καταναλωτή. Σήμερα, όμως είναι δυνατή η πολλαπλή κατεύθυνση ροής ισχύος, δηλαδή από την πηγή στη κατανάλωση, αλλά και από το καταναλωτή στο δίκτυο ή σε κάποιο άλλο καταναλωτή. Σε αυτή τη περίπτωση όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθεί πρόβλημα στο δίκτυο διότι με την αύξηση των μονάδων Δ.Π επόμενο είναι μετά από ένα σημείο να αυξηθεί η τάση ή το ρεύμα κάποιων ζυγών ξεπερνώντας τα όρια του δικτύου. Επίσης, πραγματοποιείται και αναλύεται ένας κώδικας σε γλώσσα Matlab ο οποίος έχει τη δυνατότητα μέσω κάποιων δεικτών να συγκρίνει σύμφωνα με τις μονάδες που επιλέγει ο χρήστης του προγράμματος αν το δίκτυο που διαμόρφωσε θα έχει πρόβλημα. Ο κώδικας δίνει αναλυτικά αποτελέσματα σε αρχεία Excel σύμφωνα με τη παραμετροποίηση που έκανε ο χρήστης στις προσομοιώσεις που επέλεξε. Τέλος, δίνονται τα κριτήρια που μεταβάλουν την ασφάλεια του δικτύου εξαιτίας υπερβολικής εισχώρησης μονάδων Δ.Π.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.