Επένδυση σε χρυσό. Παγίδα ή επιτυχημένη μέθοδος;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επένδυση σε χρυσό. Παγίδα ή επιτυχημένη μέθοδος;

Αντωνίου, Κυριακή Ι.

Ο χρυσός παραδοσιακά θεωρείται μια ασφαλής επένδυση, ειδικά σε μια εποχή ύφεσης με υψηλούς κινδύνους όπως είναι ο πληθωρισμός, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι υποτιμήσεις και οι τράπεζες που καταρρέουν. Ο κύριος λόγος είναι ότι σε αντίθεση με οποιοδήποτε χαρτονόμισμα, ο χρυσός έχει μία αξία και μία σταθερή αγοραστική δύναμη σε αγαθά και υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως την κίνηση της τιμής του χρυσού. Η σχέση μεταξύ της οικονομικής κρίσης και της τιμής του χρυσού δεν είναι συνεπής με αποτέλεσμα η τιμή του χρυσού να είναι ασταθής. Για να είναι κάποιος σε θέση να κάνει μια καλή επένδυση σε χρυσό, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του χρυσού και ύστερα να κατασκευάσει ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου των επενδύσεων σε χρυσό, των μετοχών και των ομολόγων. Η εργασία αυτή βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε συνδυασμό με εμπειρική έρευνα, εξηγεί δηλαδή το πώς θα πρέπει να επενδύσει κάποιος σε χρυσό τόσο γενικά όσο και σε υποκείμενες συνθήκες. Το σημείο εκκίνησης είναι να εισάγει τον ρόλο του χρυσού σε ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, καθώς και τα χαρακτηριστικά του ως επένδυση. Μετά από αυτό εφαρμόζεται ένα οικονομετρικό μοντέλο για να προσδιορισθούν κατά κύριο λόγο οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του χρυσού και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψην από έναν επενδυτή που θέλει να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο του. Η οικονομική κρίση του 2009 έπληξε σοβαρά την παγκόσμια οικονομία. Η υποβάθμιση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ οδήγησε τις αναπτυγμένες χώρες σε μια άνευ προηγουμένου μείωση του πραγματικού τους ΑΕΠ, παρόλα αυτά η τιμή του χρυσού παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Μόλις τέσσερις ημέρες μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ, η τιμή του χρυσού αναρριχήθηκε στα 1.800 δολάρια ανά ουγγιά σε σχέση με τη μέση τιμή των 1.224,53 δολαρίων ανά ουγγιά που επικρατούσε το 2010. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της επένδυσης σε χρυσό σε ένα χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων των διάφορων οικονομικών παραγόντων που ενδέχεται να την επηρεάζουν. Για να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα, εκτός από το συνιστώμενο χαρτοφυλάκιο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο χρυσός ως ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο έχει μια στατική αγοραστική δύναμη σε αγαθά και υπηρεσίες σε μακροπρόθεσμη βάση. Για το λόγο αυτό οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες αποθηκεύουν χρυσό, εφεδρικό ως προς τα χαρτονομίσματα τους, αντικρίζοντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική που διαφοροποιεί τους κινδύνους και ενισχύει την ικανότητα του χαρτοφυλακίου απέναντι στους κινδύνους που φέρνει η κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρυσός - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.