Δρομολόγηση σε ασύρματα πλεγματικά δίκτυα 802.11s

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δρομολόγηση σε ασύρματα πλεγματικά δίκτυα 802.11s

Μπαλτατζή, Μαγδαληνή

Στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής μελετήθηκαν οι αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα του default πρωτοκόλλου για τη δρομολόγηση σε ασύρματα πλεγματικά δίκτυα 802.11s HWMP. Επίσης μελετήθηκε και αξιολογήθηκε η επίδοση των διαφορετικών μετρικών δρομολόγησης. Η αξιολόγηση της επίδοσης έγινε μέσω προσομοίωσης με τη χρήση του εργαλείου Network Simulator (NS-3). Πραγματοποιήθηκαν τρία σενάρια. Στο πρώτο σενάριο μετρήθηκε το Total PDR, το Total Rx bitrate και η Καθυστέρηση (Delay) για κάθε μοντέλο διάδοσης. Στο δεύτερο σενάριο μελετήθηκαν τρία φυσικά επίπεδα: mesh.SetStandard (WIFI_PHY_STANDARD_80211 b), mesh. SetStandard (WIFI_PHY_STANDARD_80211a) και mesh.SetStandard (WIFI_PHY_STANDARD_80211g). Τέλος στο τρίτο σενάριο παρατηρούμε πως μεταβάλλεται η επίδοση καθώς αλλάζουν οι παράμετροι του HWMP.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.