Η φύση και ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στη σημερινή φάση παγκοσμιοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η φύση και ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στη σημερινή φάση παγκοσμιοποίησης

Βαβάσης, Σταύρος

Η επιλογή του θέματος έγινε βάση του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει τόσο στην οικονομία όσο και στον τομέα της πολιτικής. Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε ενότητες σχετικές με τα χαρακτηριστικά των πολυεθνικών επιχειρήσεων, την κατανομή τους, το ρόλο τους στην αγορά στη σημερινή φάση παγκοσμιοποίησης. Σημαντική επίδραση στο εμπόριο και στην παγκόσμια οικονομική και πολιτισμική εξέλιξη άσκησή και εξακολουθεί να ασκεί, η πολυεθνική επιχείρηση. Η πολυεθνική επιχείρηση, δηλαδή, μία επιχείρηση, που με τη μορφή άμεσης επένδυσης, έχει οικονομικές μονάδες εγκατεστημένες σε περισσότερες από μία χώρες, εμφανίσθηκε στη δεκαετία 1950 και σύντομα εξελίχθηκε σε οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό παράγοντα. Ιστορικά, το φαινόμενο είναι πολύ παλαιότερο, οι παλαιότερες επιχειρήσεις όμως, είχαν άλλη μορφή και τρόπο λειτουργίας και εξυπηρετούσαν διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, στην περίοδο της αποικιοκρατίας, η δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών εταιρειών στις αποικίες, εξασφάλιζε τις πρώτες ύλες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ή ορισμένα αγροτικά προϊόντα για την ευρωπαϊκή αγορά. Η πρακτική αυτή, που συνεχίστηκε μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτέλεσε ένα προηγούμενο για την ανάπτυξη των σύγχρονων πολυεθνικών εταιρειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.