Ο ρόλος του τουριστικού μάνατζμεντ στην τουριστική βιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο ρόλος του τουριστικού μάνατζμεντ στην τουριστική βιομηχανία

Καρανίκας, Αθανάσιος
Ιωσηφίδης, Αντώνιος

Στην εργασία αύτη, επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε αλλά και να ερμηνεύσουμε “το ρόλο του τουριστικού μάνατζμεντ στην τουριστική βιομηχανία". Η τουριστική βιομηχανία αποτελείται από πόλους κλάδους θέλοντας όμως αν δώσουμε μια συγκεκριμένη εικόνα αναφερθήκαμε κατά κύριο λόγο στον ξενοδοχειακό κλάδο. Αρχικά αναφερόμαστε στο τουριστικό κλάδο καθώς και στα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος. Συγκεκριμένα στην ιστορική εξέλιξη και στο τι είναι η ξενοδοχειακή βιομηχανία, στις κατηγορίες των ξενοδοχειακών μονάδων και στις προδιαγραφές, την διάκριση και τα χαρακτηριστικά τους. Εκτενή αναφορά γίνεται στις θεωρίες του μάνατζμεντ καθώς και στην έννοια και στις λειτουργίες του. Με αφετηρία την παραπάνω θέση, επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την διαδικασία ελέγχου του Μάνατζμεντ. Θεωρήσαμε σκόπιμο τόσο, να αναφερθούμε και να οριοθετήσουμε σε ξεχωριστό κεφάλαιο που ακολουθεί μερικές βασικές έννοιες όπως το Μάνατζμεντ - Μάνατζερ, τους εργασιακούς ρόλους του Μάνατζερ και τη σπουδαιότητα των διοικητικών ρόλων. Σημαντική αναφορά επίσης γίνεται στην επικοινωνία μέσα στην τουριστική επιχείρησης, κατά την οποία ορίζεται η έννοια της επικοινωνίας και περιγράφεται η διαδικασία της. Αναφορά επίσης γίνεται στις μεθόδους επικοινωνίας καθώς και στα εμπόδια ή φραγμούς για μια αποτελεσματική επικοινωνία. Παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους είναι δυνατό να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και τα κανάλια επικοινωνίας στην επιχείρηση. Στο τελευταίο κεφαλαίο της εργασίας εξετάζουμε λεπτομερώς τις λειτουργίες της ηγεσίας και παρακίνησης στην τουριστική επιχείρηση. Συγκεκριμένα σ' αυτό το κεφάλαιο αναφέρουμε τις θεωρίες της υποκίνησης, την ηγεσία της επιχείρησης, το μάνατζμεντ του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις όπως και ορισμένες απόψεις ή προσεγγίσεις για τη φιλοξενία καθώς και οδηγίες για την εκπαίδευση του προσωπικού στην τουριστική βιομηχανία. Κλείνοντας την εισαγωγή επιθυμούμε να αναφέρουμε ότι το μάνατζμεντ είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την οργάνωση και την εξέλιξη της τουριστικής βιομηχανίας στην χώρα μας, η οποία λόγο της γεωγραφικής ιδιομορφίας της αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών από το εξωτερικό, αλλά και από την ίδια την χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.