Προσθετικές ουσίες ζωοτροφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Προσθετικές ουσίες ζωοτροφών

Καϊχτσής, Γεώργιος

Ως προσθετικές ουσίες, ή απλώς «προσθετικά» ή «πρόσθετα» χαρακτηρίζεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός ουσιών που άλλες απ’ αυτές είναι καθαρά φυσικής κι άλλες καθαρά χημικής προελεύσεως. Οι ουσίες αυτές προστίθενται στα τρόφιμα, σε πολύ μικρές ποσότητες με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της παραγωγής, επεξεργασί-ας, συντηρήσεως και εμφανίσεως τους. Οι προσθετικές ουσίες, σε ορισμένες περι-πτώσεις παρεμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των βακτηρίων. Θεω-ρητικά τουλάχιστον πιστεύεται ότι είναι ακίνδυνες για τον καταναλωτή. Ως προσθετικές ουσίες δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν οι αρτυματικές ύλες (αλάτι), τα καρυκεύματα, οι καθαρές βακτηριακές καλλιέργειες, τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων, απορρυπαντικών, οργανικών διαλυτών και γενικά τα υπολείμματα που προέρχονται από τη βιομηχανική επεξεργασία είτε των ιδίων των τροφίμων είτε των μέσων συσκευασίας τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.