Απασχόληση στο Ν.Καστοριάς στην περίοδο της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Απασχόληση στο Ν.Καστοριάς στην περίοδο της οικονομικής κρίσης

Παγούνη, Ελένη

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την απασχόληση και την ανεργία στο Ν. Καστοριάς. Για το σκοπό της εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναφορά για την ανάλυση της απασχόλησης ενώ παρουσιάζεται η απασχόληση και η ανεργία στην Ευρώπη και την Ελλάδα, καταλήγοντας στην Καστοριά. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια από 66 εργαζομένους και 74 ανέργους τον Μάιο του 2014. Η προσέγγιση του θέματος έγινε σε δύο μέρη, το θεωρητικό, όπου γίνεται παρουσίαση του θέματος μέσω επιστημονικών άρθρων και βιβλιογραφικής αναφοράς και το εμπειρικό, στο οποίο αναλύονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι η οικονομική κρίση είχε επιπτώσεις τόσο στους ανέργους όσο και τους εργαζόμενους της πόλης. Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι αισθάνονται ανασφάλεια στην εργασία τους, έχουν γίνει περικοπές στην αμοιβή τους λόγω οικονομικής κρίσης, το οικογενειακό τους εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών τους και έχουν προβεί σε περικοπές εξόδων. Οι περισσότεροι άνεργοι δήλωσαν ότι εργαζόταν στο παρελθόν και επιθυμούν να εργαστούν. Η ανεργία είναι επιλογή λίγων και κυρίως λόγω ανατροφής παιδιών και συνέχισης σπουδών. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι έχουν εργαστεί χωρίς ασφάλεια στο παρελθόν. Ακόλουθο είναι και οι άνεργοι να μη μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με το οικογενειακό τους εισόδημα και να προβούν σε περικοπές εξόδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.