Προσομοίωση σύγχρονων δικτύων με NS3

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προσομοίωση σύγχρονων δικτύων με NS3

Παπαμιχαήλ, Κυριακή

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει τον προσομοιωτή δικτύων Network Simulator 3 (NS3). Με τη βοήθεια του NS3 θα παραχθούν προσομοιώσεις σε δύο σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων, τα LTE (Long Term Evolution) και τα WiMAX. Στα πλαίσια της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν έτοιμα μοντέλα που παρέχει ο προσομοιωτής. Αρχικά, θα αναφερθούν τα ασύρματα δίκτυα σε μία γενική προσέγγιση. Θα γίνει μία αναδρομή στο παρελθόν για να δείξουμε την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα και τέλος θα παρουσιαστούν η δομή των δικτύων και τα πλεονεκτήματά τους. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα πρότυπα WiMax και LTE. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των δύο προτύπων, η αρχιτεκτονική τους καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι μία εισαγωγή για το NS3. Παρουσιάζονται η εξέλιξή του από το NS1, η βασική ορολογία του και ένα απλό παράδειγμα μίας point-to-point σύνδεσης. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει χρήση του προσομοιωτή. Θα προσομοιωθούν και θα αναλυθούν οι κώδικες και τα σενάρια που αφορούν το WiMax και το LTE. Τέλος, θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν τα διάφορα αποτελέσματα που εξάγονται μετά την εκτέλεση του κώδικα των σεναρίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προσομοίωση
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.