Ανάπτυξη web εφαρμογών πάνω σε πλατφόρμα cloud

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη web εφαρμογών πάνω σε πλατφόρμα cloud

Δίσκου, Καλλιόπη
Πισιμίση, Δήμητρα

Η πληροφοριακή τεχνολογία θεωρείται από τις επιχειρήσεις βασικό μέσο για την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και την ευκολότερη διαχείριση των συστημάτων και των υπηρεσιών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπολογισμός νέφους (cloud computing) αποτελεί τη βάση για τη ριζική καινοτομία των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και για σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα όσων χρησιμοποιούν την πληροφοριακή τεχνολογία. Στόχος της παρούσης πτυχιακής είναι η εξοικείωση με την έννοια του υπολογιστικού νέφους και με τις πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.