Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Αβραμόπουλος, Ελευθέριος

Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια και έχει θέμα τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στον τουρισμό. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται ο ορισμός των Αμέσων Ξένων Επενδύσεων, το παγκόσμιο ιστορικό τους, οι λόγοι πραγματοποίησης τους, οι μορφές τους και οι βασικοί τους τύποι. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα κίνητρα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται οι επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στις χώρες προέλευσης και υποδοχής. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα στοιχεία για την πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη χώρας μας από το 2000 έως το 2012. Στο πέμπτο κεφάλαιο, μελετάται το φαινόμενο του τουρισμού και η ανάπτυξη του, ενώ στο έκτο κεφάλαιο, αποτίνεται η επίδραση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία της χώρας μας. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Τουριστική οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.