Σχεδίαση, υλοποίηση ειδησεογραφικού κόμβου με αυτόματη κατηγοριοποίηση καταχώρηση περιεχομένου από επιλεγμένες πηγές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδίαση, υλοποίηση ειδησεογραφικού κόμβου με αυτόματη κατηγοριοποίηση καταχώρηση περιεχομένου από επιλεγμένες πηγές

Φραγκιαδάκης, Γεώργιος

Αρχικά δίνονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική ανάγνωση των ειδήσεων στην Ελλάδα και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ανάπτυξης εφαρμογής ανάγνωσης ειδήσεων για κινητές έξυπνες συσκευές λειτουργικού συστήματος τύπου Android. Στην συνέχεια αναπτύσσονται έννοιες που αφορούν την παρουσίαση, την επεξεργασία και την μεταφορά των δεδομένων στο διαδίκτυο οπού αποτελούν τεχνολογίες(xml, dom, rss) που θα χρησιμοποιηθούν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Οι πήγες των ειδήσεων θα αντλούνται από το news.google.gr οπού γίνεται η περιγραφή των τεχνολογιών που προσφέρει. Αναφέρονται θεωρητικά στοιχεία που αφορούν το λειτουργικό Android που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Έπειτα γίνεται η ανάλυση του προγράμματος περιγράφοντας τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του του προγράμματος, τα κρίσιμα σημεία των κλάσεων του προγράμματος καθώς και το διάγραμμα uml των κλάσεων και γίνεται και η προσομοίωση της εφαρμογής σε εικονικό περιβάλλον που περιλαμβάνεται στα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών του Android. Τέλος αναφέρονται αφενός μεν οι περιορισμοί και οι απαιτήσεις αφετέρου δε οι πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του προγράμματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.