Εφαρμογή διαχείρισης κτηνοτροφικής μονάδας σε Android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εφαρμογή διαχείρισης κτηνοτροφικής μονάδας σε Android

Ψωμιάδης, Κοσμάς

Ο στόχος της εφαρμογής είναι να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να καταγράφουν απλά και γρήγορα βασικά στοιχεία των ζώων που τους χρειάζονται στην διαχείριση της μονάδας τους (όπως ημερήσια παράγωγη γάλακτος, την χορήγηση κάποιου φάρμακου, την ηλικία του ζώου κτλ), με βάση των κωδικών τους (σκουλαρίκια), μέχρι να γίνει η τελική καταγραφή στα βιβλία τους. Στην παρούσα πτυχιακή θα παρουσιαστεί όλη η διαδικασία που απαιτείται για την δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές smartphones, χρησιμοποιώντας την δωρεάν πλατφόρμα που δημιούργησε η Google, το Android. Προσπάθησα να κάνω την παρούσα πτυχιακή να μοιάζει με εγχειρίδιο εκμάθησης (tutorial) ,με δομημένα τα στοιχειά με την τρόπο που τα έμαθα και εγώ, έτσι ώστε ο οποιοσδήποτε αρχάριος και μη, να μπορεί να την υλοποιήσει από την αρχή ,καταλαβαίνοντας παράλληλα και πως λειτούργει. Εισαγωγικά, γίνεται μια γνωριμία με το Android, αναφέροντας το τι είναι, πού εφαρμόζεται, πώς εξελίχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, ποια είναι η αρχιτεκτονική του. Τέλος, γίνεται γενική περιγραφή του περιβάλλοντος ανάπτυξης της εφαρμογής καθώς και των μερών-φακέλων που το αποτελούν. Στο υπόλοιπο μέρος θα αναφερθούν τα εργαλεία που απαιτούνται για την δημιουργία της εφαρμογής, ο καθορισμός των απαιτήσεων της εφαρμογής και τελικά τα βήματα της υλοποίησής της με την βοήθεια της αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού JAVA και το περιβάλλον ανάπτυξης Αndroid SDK και Eclipse.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφική μονάδα
Κινητά συστήματα επικοινωνίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.