Συγκριτική επισκόπηση και αξιολόγηση των σημαντικότερων σύγχρονων 3D Game Engines. Σχεδίαση και ανάπτυξη τρισδιάστατων διαδραστικών παιχνιδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συγκριτική επισκόπηση και αξιολόγηση των σημαντικότερων σύγχρονων 3D Game Engines. Σχεδίαση και ανάπτυξη τρισδιάστατων διαδραστικών παιχνιδιών

Καββάδα, Χρυσούλα

Μια από τις μεγαλύτερες και διαρκώς αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στον χώρο της Πληροφορικής είναι αυτή της ανάπτυξης ηλεκτρονικών βιντεοπαιχνιδιών (Electronic Video Games Development). Η βιομηχανία της ανάπτυξης ηλεκτρονικών βιντεοπαιχνιδιών είναι υπεύθυνη για ένα σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων πωλήσεων στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού. Καθώς στην εποχή μας, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γίνονται οικονομικά προσιτές για την πλειοψηφία του κόσμου και οι άνθρωποι εξοικειώνονται ολοένα και περισσότερο με τις εφαρμογές τους, αυξάνεται διαρκώς η ανάγκη για ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών βιντεοπαιχνιδιών. Στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει μια συγκριτική επισκόπηση των δύο εκ των σημαντικότερων πλατφορμών ανάπτυξης τρισδιάστατων βιντεοπαιχνιδιών, της Unity3D και της CryEngine. Θα ερευνηθούν και θα αναλυθούν οι δύο αυτές πλατφόρμες, ως προς την ευκολία διαχείρισης, τη χρηστικότητα, τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν και γενικά θα παρουσιαστούν τόσο τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων δύο πλατφορμών, αλλά και οι αδυναμίες τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εικονική πραγματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.