Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Λύση σύμβασης εργασίας

Μπαλούρδης, Νικόλαος

Η συγκεκριμένη πτυχιακή ασχολείται με τη Λύση σύμβασης εργασίας. Η αποστολή της σύμβασης εργασίας είναι η προστασία των εργαζομένων και γενικότερα η εξισορρόπηση των αντιθέσεων των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή του εργαζόμενου και του εργοδότη. Αν και η εργασία αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα συντήρησης και προαγωγής των ανθρώπινων κοινωνιών, τη δύναμη με την οποία οι φυσικές δυνάμεις μετατρέπονται σε δυνάμεις πολιτισμού, παρόλα αυτά η πρόνοια για τον εργαζόμενο και οι πρώτες προστατευτικές γι αυτόν και την εργασία του διατάξεις είναι προϊόντα των νεότερων σχετικά χρόνων. Η «Λύση της Σύμβασης Εργασίας» περιλαμβάνει τη διάκριση αρχικά ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη, ενώ κατά κύριο λόγο αναφέρεται στην εξαρτημένη εργασία των ιδιωτικών υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών αορίστου χρόνου, καθότι σε αυτή την κατηγορία μισθωτών αναφέρονται οι περισσότερες δυσχέρειες και παραλείψεις ως προς την σύναψή της. Καθορίζονται οι λόγοι νόμιμης απόλυσης του εργαζόμενου από τον εργοδότη καθώς και οι παράμετροι προστασίας αυτού από κάθε αυθαίρετη παράνομη απόφαση του εργοδότη. Επιπλέον περιλαμβάνονται ορισμένες κατηγορίες μισθωτών που προστατεύονται ειδικά από το νόμο, όπως οι στρατεύσιμοι, οι εγκυμονούσες, οι συνδικαλιστές. Επιπλέον περικλείονται όλες οι υποχρεώσεις του εργαζόμενου και η περιπτώσεις κατά την οποί η οικειοθελής αποχώρηση του εργαζομένου δεν προσβάλει τη σύμβαση που έχει συναφθεί από τους συμβαλλόμενους και δεν είναι αντίθετη στον κανονισμό εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.