Σύγχρονες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύγχρονες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

Τέρψης, Δημήτριος

Η αύξηση του επιχειρηματικού ανταγωνισμού που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ωθεί τον επιχειρηματικό κόσμο στο να εγκαταλείψει τις παραδοσιακές μεθόδους προώθησης αγαθών και υπηρεσιών και το παλαιωμένο μοντέλο επιχειρηματικής δράσης και να υιοθετήσει σύγχρονες στρατηγικές μεθόδους διαχείρισης και προώθησης. Μια από τις πιο διαδεδομένες είναι αυτή που πραγματοποιείτε μέσω του πλαισίου του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα φυσικά καταστήματα περιορίζονται σε στοιχεία όπως: χώρος και χρόνος εργασίας, λειτουργικά κόστη με αποτέλεσμα να καθιστάτε δύσκολη η κερδοφορία για την επιχείρηση. Πολλά ιδρύματα υποστηρίζουν ενεργά τα φυσικά καταστήματα στο να μετατραπούν σε ηλεκτρονικά παρατείνοντας με αυτόν τον τρόπο την διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων. Οι καινοτόμες εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν θέσει τεχνικές, οργανωτικές και εμπορικές προκλήσεις. Το εμπόριο δεν θα πρέπει να περιορίζετε σε τοπική αγορά, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να έχουν την επιλογή για περιήγηση και αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Με βάση τα παραπάνω τα φυσικά καταστήματα της αγοράς χρειάζονται νέους αποτελεσματικούς τρόπους για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία και την διάρκεια ζωής τους στην αγορά. Οι εταιρείες παροχής λογισμικού στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου αντιλήφθηκαν την ανάγκη των επιχειρήσεων για διαφοροποίηση των καταστημάτων τους με πρωταρχικό στόχο την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητας τους. Έτσι ξεκίνησαν τις διαδικασίες κατασκευής λογισμικών συστημάτων μέσω των οποίων μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα, εύκολα και με σχετικά χαμηλό κοστολόγιο ηλεκτρονικά καταστήματα. Λογισμικά συστήματα γνωστά ως πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Στόχος της εργασίας είναι να δώσει στο αναγνώστη μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή εικόνα για τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την επίτευξη του στόχου αρχικά στα πρώτα δύο κεφάλαια της εργασίας παραθέτονται θεωρητικά, ιστορικά και στατιστικά στοιχεία τόσο για το ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και για τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται ηλεκτρονικά. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με τις πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με μια έρευνα (4/2014) που είχε πραγματοποιήσει η εταιρεία AheadWorks με τίτλο «E-commerce platforms comparative study based on allexa 1 million top site» επιλέχθηκαν οι πέντε πιο διαδεδομένες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (Magneto, Prestashop, Shopify, ZenCart και VirtueMart) για τις οποίες πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε μια επιμέρους ανάλυση με βιβλιογραφικό απόσπασμα, πίνακες χαρακτηριστικών και συγκριτικούς πίνακες χαρακτηριστικών. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιλέχθηκε η πλατφόρμα της Prestashop ως καταλληλότερη πλατφόρμας για να δημιουργηθεί και να φιλοξενηθεί ένα demo ηλεκτρονικό κατάστημα για της ανάγκες της εργασίας. Η επιλογή προέκυψε από ένα μοντέλο αξιολόγησης το οποίο παρουσιάστηκε στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο έγινε η ανάλυση και η σχεδίαση του ηλεκτρονικού καταστήματος με την χρήση ενός μοντέλου επιχειρησιακών σεναρίων. Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στην υπηρεσία cloud της Prestahop. Αναλύθηκε το περιβάλλον διαχείρισης της πλατφόρμας, παρουσιάστηκαν οι τροποποιήσεις που έγιναν στο κατάστημα και παρατέθηκαν παραδείγματα χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος από ένα πελάτη. Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο της γράφτηκαν τα συμπεράσματα από την εκπόνηση της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.