Ανάπτυξη λογισμικού για επίλυση διαφορικών εξισώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη λογισμικού για επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Χιώτης, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων Runge Kutta με τη βοήθεια του Matlab (mathematica laboratory). Οι διαφορικές εξισώσεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τη μοντελοποίηση πολλών φυσικών φαινόμενων και συστημάτων και κυρίως αυτών που εξελίσσονται στο χρόνο. Διαφορική εξίσωση είναι η μαθηματική εξίσωση η οποία συσχετίζει τις τιμές μιας άγνωστης συνάρτησης μιας ή περισσότερων μεταβλητών και των παραγώγων της πρώτου, δεύτερου ή ανώτερου βαθμού. Οι διαφορικές εξισώσεις παίζουν προεξάρχοντα ρόλο στη Φυσική. Επίσης έχουν πολύ σημαντικές εφαρμογές στην Τεχνολογία, τα Οικονομικά, τη Βιολογία και άλλα επιστημονικά πεδία. Στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας έχει γίνει μία προσπάθεια προσέγγισης για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων με την μέθοδο Runge kutta.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφορικές εξισώσεις
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.