Σύντομη περιγραφή των γλωσσών προγραμματισμού C++ και Fortran 77. Να διερευνηθεί η καταλληλότητά τους για την επίλυση διαφόρων ειδών προβλημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύντομη περιγραφή των γλωσσών προγραμματισμού C++ και Fortran 77. Να διερευνηθεί η καταλληλότητά τους για την επίλυση διαφόρων ειδών προβλημάτων

Φαρμακόπουλος, Χρήστος

Στη σημερινή εποχή ο υπολογιστής παίζει σημαντικό ρόλο στη καθημερινή μας ζωή.Ο υπολογιστής όμως από μόνος του είναι ένα απλό μηχάνημα,που πρέπει να δεχτεί εντολές από τον ίδιο τον άνθρωπο.Αυτό επιτυγχάνεται με τις γλώσσες προγραμματισμού.Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στην ιστορία των υπολογιστών από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι και τη σημερινή εποχή , έπειτα γίνεται αναφορά στις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού καθώς και στις δύο βασικές κατηγορίες του προγραμματισμού γενικά, τον δομημένο και τον αντικειμενοστραφή. Στο κυρίως θέμα γίνεται ανάλυση της γλώσσας προγραμματισμού C++ που ανήκει στις αντικειμενοστραφείς γλώσσες και της FORTRAN 77 που ανήκει στις γλώσσες δομημένου προγραμματισμού.Στο τελευταίο κομμάτι,παρουσιάζονται οι δυνατότητες των δύο γλωσσών καθώς και κάποια από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Γλώσσα προγραμματισμού C

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.